Research Team

บุคคลากรฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(ทีมบริการงานวิจัย)
 
 
 
 
 
 
 
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
กลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย
นายธรรมศักดิ์ สงกา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย
ประวัติและผลงาน
นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล
นักวิจัย
ประวัติและผลงาน
นางสาวจุฑารัตน์ ตำนานวัน
นักวิจัย
ประวัติและผลงาน
นายสกุล ศิริกิจ
เจ้าหน้าที่วิจัย
ประวัติและผลงาน
นายชินรัตน์ สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่วิจัย
ประวัติและผลงาน

Powered by MakeWebEasy.com