“การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก” Friendly Thai Driver

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ข่าวดี !!

            ขอเชิญชวนผู้ขับขี่บริการรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมโครงการ    “การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก” Friendly Thai Driver ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในความสำคัญของการบริการให้กับผู้บริการรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และรับรู้ถึงคุณสมบัติที่จำเป็นของการบริการที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

            กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก เมื่อท่านผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมการท่องเที่ยว พร้อมตราโลโก้จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คู่มือสำหรับการบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมลุ้นโหวดผ่าน QR Code สำหรับผู้บริการรถแท็กซี่ที่ดีเลิศประจำปี และได้รับการขึ้นประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซด์กรมการท่องเที่ยว สำหรับปี 2559 รับจำนวน 400 ท่านเท่านั้นผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊กที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ โทร 087-8282936

  *********************************************************
Friendly Thai Driver “แท็กซี่ไทยบริการด้วยหัวใจ อุ่นใจ แบบวิถีไทย” แล้วพบกันนะค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com