การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหวานและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

Last updated: Feb 25, 2016  |  783 จำนวนผู้เข้าชม  |  Work

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหวานและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

          ปัจจุบัน มีการใช้น้ำตาลประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย ได้แก่ การใช้น้ำตาลในการประกอบการร้านอาหาร ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ รวมไปถึงการประกอบกิจกรรมในครัวเรือน นับได้ว่าน้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและมีบทบาทต่อสังคมไทย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในขนมไทย มีส่วนประกอบที่ใช้น้ำตาลเป็นหลักหลากหลายชนิด ได้แก่ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด สังขยา ลอดช่อง เป็นต้น ต่อมามีการนำสูตรตำรับขนมไทยมาประยุกต์เข้ากับขนมนานาชาติ เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ร่วมสมัย กลิ่น รสชาติ ที่ดียิ่งขึ้น ชวนน่ารับประทาน เป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้วัตถุดิบที่ทำมาจากน้ำตาล มีให้เลือกใช้ในปัจจุบันหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำตาลไอซิ่ง น้ำเชื่อมแต่งกลิ่น น้ำเชื่อมสำเร็จรูป เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคทั่วไป สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่หลากหลายมาประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ ประหยัดเวลา และได้มิติในการทำอาหารใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้วัตถุดิบจากน้ำตาลให้เหมาะสมกับอาหารยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก โดยแท้จริงแล้ววัตถุดิบจากน้ำตาลมีจุดดีจุดเด่นที่ต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการนำไปใช้ประกอบอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงอาหารหวานที่มีส่วนผสมจากน้ำตาลเป็นหลัก หากมีการเลือกใช้วัตถุดิบจากน้ำตาลที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารหวาน  จะทำให้เกิดรสสัมผัสที่หลากหลายมากขึ้น มีรูปแบบในการประกอบอาหารหวานที่ง่ายขึ้นในบางชนิด

          บริษัท มิตรผล จำกัด นับเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลหลากหลายรูปแบบ อาทิ น้ำเชื่อมแต่งกลิ่นมิตเต้ มิตรผล คอฟฟี่ชูการ์ น้ำตาลไอซิ่ง มิตรผล แคลอรี เป็นต้น เนื่องด้วยทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีจุดดีจุดเด่นหลากหลายรูปแบบ อาจทำให้ผู้บริโภคทั่วไปไม่ทราบถึงจุดดีจุดเด่นได้ครบถ้วน และไม่สามารถทราบได้ว่าน้ำตาลชนิดไหน สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง และมีลักษณะพิเศษอย่างไร คณะทำงานบริษัท มิตรผล จำกัด จึงเกิดแนวความคิดในการนำผลิตภัณฑ์น้ำตาลและน้ำเชื่อม มาทำการคิดค้นสูตรเมนูอาหารหวาน โดยมีการนำไปประยุกต์ทั้งอาหารหวานไทยและอาหารหวานนานาชาติ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักถึงจุดดีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำตาลและน้ำเชื่อมของบริษัท มิตรผล จำกัด

          จากแนวความคิดดังกล่าว บริษัท มิตรผล จำกัด จึงจัดทำโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหวานและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อน้ำตาลและน้ำเชื่อม บริษัท มิตรผล จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลและน้ำเชื่อมของบริษัท ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมและประกอบกับมีผู้เชี่ยวชาญเป็นไปตามความต้องการของบริษัท มิตรผล จำกัด จึงเกิดความร่วมมือทางบริการวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำไปสู่ช่องทางในการส่งเสริมทางการตลาด ทำให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาอาหารหวานในระดับประเทศและระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com