บทความทั้งหมด

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท มิตรผล จำกัด และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคิดค้นสูตรตำรับอาหารหวานจากผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์

เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ จัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ก่อสร้าง ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด

เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการวิชาการและภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล)

เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ของประเทศไทยในการรองรับ การเปิดประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เป็นความร่วมมือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยแและสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ ให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

Powered by MakeWebEasy.com